Klasa IV

Drodzy Uczniowie!

Podaję wam tematy na ten tydzień do samodzielnego opracowania z podręcznika i z kart pracy:

 1. Temat nr 32 „Kochać drugiego jak siebie”
 2. Temat nr 33 „Wierni Bogu i ludziom”
 3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika. Następnie, uzupełnij na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnij ćwiczenia do lekcji zawarte w kartach pracy pod tym samym numerem.
 4. W zeszycie wpisz temat i przepisz jedno wybrane i uzupełnione ćwiczenie z kart pracy.
 5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl
Klasa V „a” i „b”

Drodzy Uczniowie!

Podaję wam tematy na ten tydzień do samodzielnego opracowania z podręcznika i z kart pracy:

 1. Temat nr 32 „Emanuel – Bóg z nami”
 2. Temat nr 33 „Godność ludzkiego życia”
 3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika. Następnie, uzupełnij na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnij ćwiczenia do lekcji zawarte w kartach pracy pod tym samym numerem.
 4. W zeszycie wpisz temat i przepisz jedno wybrane i uzupełnione ćwiczenie z kart pracy.
 5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl
Klasa VI „a” i „b”

Drodzy Uczniowie!

Podaję wam tematy na ten tydzień do samodzielnego opracowania z podręcznika i z kart pracy:

 1. Temat nr 31 „Z małego nasienia wielkie drzewo”
 2. Temat nr 32 „Włączenie narodu polskiego do Kościoła powszechnego”
 3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika. Następnie, uzupełnij na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnij ćwiczenia do lekcji zawarte w kartach pracy pod tym samym numerem.
 4. W zeszycie wpisz temat. Do tematu 31 napisz, w jaki sposób możesz głosić Ewangelię w środowisku, w którym mieszkasz (w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej…); do tematu 32, na podstawie wiadomości z podręcznika, wypisz konsekwencje przyjęcia prze Mieszka I chrztu św.
 5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl
Klasa VII „a” i „b”

Drodzy Uczniowie!

Podaję wam tematy do na ten tydzień samodzielnego opracowania z podręcznika:

 1. Temat nr 39 „Relacje między państwem a Kościołem”
 2. Temat nr 40 „Apostoł prawdy – św. Tomasz z Akwinu”
 3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika.
 4. W zeszycie wpisz temat. Pod tematem 39 napisz w zeszycie jak kształtowały się stosunki państwo-Kosciół w średniowieczu (na podstawie podręcznika). Do tematu 40 wypisz najważniejsze fakty z życia św. Tomasza z Akwinu i wyjaśnij pojęcie teologia.
 5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl
Klasa VIII „a” i „b”

Drodzy Uczniowie!

Podaję wam tematy do na ten tydzień samodzielnego opracowania z podręcznika:

 1. Temat nr 34 „Człowiek sam czyni siebie niewolnikiem”
 2. Temat nr 35 „Żyć w prawdzie”
 3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika.
 4. W zeszycie wpisz temat. Pod tematem 34 scharakteryzuj wykroczenia i obowiązki dla 7. przykazania. Pod tematem 35 scharakteryzuj wykroczenia i obowiązki dla 8. Przykazania.
 5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl

Wszystkich Uczniów zachęcam d codziennej modlitwy i czytania Pisma Św.!

Katechetka E. Moskalewicz