Image Alt

Aktualności

Drodzy Rodzice i uczniowie, Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020. Wszyscy uczniowie 0 – VIII, dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły według grafiku dowozów na godzinę 8.00 i udają się w maskach do swoich klas na spotkanie z wychowawcą. Po otrzymaniu świadectw uczniowie idą do autobusów i odjeżdżają. Uczniowie miejscowi 0-VIII, przychodzą do swoich klas na godzinę 9.00 Dzieci 3,4,5 latki nie przychodzą na zakończenie roku szkolnego. Rodzice nie

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym. Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/ Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Dostosowanie organizacji trybu pracy