Kadra pedagogiczna Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:

Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia  oraz  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor:  mgr Justyna Jasik

Wicedyrektor:  mgr Magdalena Szczepaniak

 

Nauczyciele przedszkola:

mgr Wioletta Huzarska

mgr Katarzyna Ilmak

mgr Żaneta Miaskowska

mgr Katarzyna Mika

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Joanna Zientek

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Małgorzata Bednarska – Dębska

mgr Dorota Janus

mgr Barbara Mech

mgr Karina Rodak – Szala

mgr Donata Szuflita – Szenknecht

mgr Bronisława Weleszczuk

 

Nauczyciele przedmiotów  i specjaliści:

mgr Agnieszka Bednarek – język angielski

mgr Dariusz Janus – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Janus – przyroda

mgr Justyna Jasik – język polski

mgr Witold Jasik – historia, wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Felińska – religia, wiedza o społeczeństwie

mgr Jadwiga Florczyk – język polski, plastyka, technika

mgr Joanna Hańko – religia (szkoła podstawowa i przedszkole)

mgr Renata Kokorniak – język polski

mgr Katarzyna Kosmala – logopeda (szkoła podstawowa i przedszkole), tyflopedagog

mgr Dajana Lewandowska – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

mgr Magdalena Lipowy – Nowak – pedagog szkolny, pedagog specjalny (szkoła podstawowa i przedszkole)

mgr Barbara Mech – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Aneta Medyńska – język polski

mgr Agata Piotrowska – chemia, matematyka

mgr Bogumiła Postek – biologia, geografia, doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog

mgr Milena Raczycka  – biblioteka, świetlica

mgr Monika Romaniuk – Garcarz  – język niemiecki, język angielski (szkoła podstawowa i przedszkole)

mgr Zbigniew Sanocki – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Szczepańska – muzyka

mgr inż. Wanda Szumielewicz – matematyka

mgr Natalia Ulok – religia kościoła zielonoświątkowego

mgr inż. Radosław Wasielewski – matematyka, informatyka