Image Alt

klasa 7

Szanowni Państwo, przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów. Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). Lekcja                                                                                       Temat 1: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.  Choroba – zaburzenie homeostazy. Wyjaśnij termin „homeostaza” i

Szanowni Państwo, przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów. Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).   Lekcja                                        

TEMAT: ŚRODEK ODCINKA  18-19.06.2020 PRZECZYTAJ W PODRĘCZNIKU PRZYKŁAD 4 NA STRONIE 324 I NA PODSTAWIE TEGO PRZYKŁADU ZRÓB ZADANIA(do każdego zadania ma być narysowany układ współrzędnych): ĆWICZENIE 4 STRONA 324 ZADANIA 3, 4 STRONA 325

Geografia klasy VII 18.06.2020 r. Temat: Moja mała ojczyzna cd.   Przeczytaj! W ostatnich latach polskie miasta, miasteczka i wsie bardzo się zmieniły. Było to możliwe dzięki różnorodnym inwestycjom realizowanym w ramach funduszy pozyskiwanych na przykład z Unii Europejskiej. Obywatele dostali również szansę bezpośredniego wpływania na zmiany w najbliższej okolicy dzięki budżetowi obywatelskiemu. W jego ramach mieszkańcy decydują, najczęściej w internetowym głosowaniu, o wydatkowaniu

Informacja dla uczniów klasy 7b – biologia (15.06.do 22.06.2020r.)     Szanowni Państwo, przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów. Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIŻEJ PODANY

Skip to content