Temat:  Wody słodkie i wody słone.

Wody pokrywające powierzchnię Ziemi dzielimy na:

  1. Wody słone (charakterystyczny smak zawdzięczają dużej ilości rozpuszczonej w nich soli),
  2. morza – położone w sąsiedztwie lądów,
  3. oceany – pokrywające przeważającą część powierzchni Ziemi.
  4. Wody słodkie (lodowce, znaczna część znajduje się pod ziemią, niewielka to wody powierzchniowe).

Wody powierzchniowe dzielimy na:

  1. wody stojące (jeziora, bagna, stawy)
  2. wody płynące ( rzeki, strumienie, potoki, kanały śródlądowe).

Zadanie domowe:

Ćwiczenie str. 92-93

Ćwiczenie 1, 4 str. 150 – książka