Temat: Z biegiem rzeki.

 

Przepisz notatkę do zeszytu

Woda w rzece płynie od źródła do ujścia. Wyróżniamy trzy odcinki rzeki. Różnią się one kształtem i szerokością koryta, pokryciem dna oraz szybkością i ilością płynącej wody.

1. Górny bieg rzeki:

 • duża szybkość płynącej wody,
 • wąskie koryto,
 • kamieniste dno,
 • charakterystyczne organizmy: pstrągi, lipienie, głowacze, trocie, larwy chruścików, pijawki, kiełże, ślimaki.

2. Środkowy bieg rzeki:

 • woda płynie wolniej,
 • koryto jest szersze i bardziej kręte,
 • dno pokrywa głównie żwir i piasek,
 • charakterystyczne rośliny: moczarka, wywłócznik, rdestnica,
 • zwierzęta: okonie, brzany, pijawki, ślimaki, larwy komarów, ważki.

3. Dolny bieg rzeki:

 • woda płynie bardzo wolno,
 • koryto szerokie,
 • dno grząskie, piaszczyste lub muliste,
 • charakterystyczne rośliny: pałka, grzybienie, moczarka, rzęsa,
 • zwierzęta: leszcze, karpie, płocie, szczupaki, małże, stułbie, nartniki, pływak żółtobrzeżek.

Polecenia:

 1. Obejrzyj zdjęcia docwiczenia.pl kod: T4MNLA.
 2. Wykonaj ćwiczenia str. 103-104.