Temat: Różne jednostki długości.  (15.04.2020)

Zamieniałeś już różne jednostki długości (korzystając z dłoni jednostek) poprzez dopisywanie, albo opuszczanie zer.

Czasami odległość lub długość zapisujemy za pomocą dwóch jednostek np. 2m 30cm  lub 5cm 2mm

Każde takie wyrażenie możemy zapisać w postaci jednej jednostki:

2m 30cm = 230cm                                                                   5cm2mm = 52mm

(2m30cm = 200cm+30cm=230cm)                                         (5cm2mm = 50mm+2mm=52mm)

Możemy też zrobić odwrotnie, tzn. długość podaną w jednej jednostce możemy zapisać w postaci dwóch jednostek np.

420cm = 4m 20cm  (420cm= 400cm+20cm = 4m20cm)

Zadanie 1 poziom C, D strona 27 (prześlij na mojego e-maila)

Temat: Wielokąty. Obwód wielokąta (16-17.04.2020)

WIELOKATY. OBWÓD WIELOKATA – kl 4