Przeczytaj wiersz: “Dyzio Marzyciel” i odpowiedz na pytania 1,5 oraz wypisz z wiersza epitety. (Do piątku)