TEST MOŻNA WDRUKOWAĆ I ROZWIĄZAĆ NA KARTCE LUB W ZESZYCIE DODATKOWYM.

ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA

Wykonanie zadań będzie sprawdzone po powrocie do szkoły.