Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

 

Cele:

  • przypomnisz sobie, do jakiego typu migracji wydzielonego ze względu na kierunek przemieszczania się są zaliczane migracje ze wsi do miasta oraz jak oblicza się saldo migracji,
  • dowiesz się, jakie zmiany w zaludnieniu i strukturze wieku mieszkańców zachodzą w wyniku migracji w wybranych gminach województwa podlaskiego.

Zapamiętaj!

  1. Na obszarach wiejskich znajdujących się w pobliżu dużych miast od kilkudziesięciu lat wzrasta zaludnienie, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż na obszarach oddalonych od dużych ośrodków miejskich.
  2. Na terenach wiejskich oddalonych od dużych miast od wielu lat utrzymuje się ujemne saldo migracji. Obszary te się wyludniają, a zamieszkujące je społeczeństwa się starzeją.

Polecenia:

  1. Na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika odpowiedz na pytania 1,2,3,4 str. 183.
  2. Wykonaj kartę pracy.