Określ części zdania:

1.W wielu polskich miastach znajdują się zabytkowe kościoły bramy mosty.

2.Bieszczady oferują turystom atrakcje przez cały rok.

3.W Malborku, Czorsztynie, Nidzicy można zwiedzić piękne stare zamki.

4.Po długim kosztownym remoncie, udostępniono zwiedzającym zabytkowy ratusz.

(Do piątku)