Temat: Powtórzenie wiadomości – Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

 

Polecenie:

Wykonaj w zeszycie „Sprawdź się” str. 149 – 150.

Ważne!

14.05.2020 r. o godzinie 10.00 na stronie szkoły zostanie umieszczony sprawdzian. Należy go napisać i odesłać do mnie do godziny 11.30.

Zagadnienia na sprawdzian

  1. Powtórz nazwy obiektów geograficznych znajdujących się w Ameryce Północnej i Południowej (znajomość na mapie).
  2. Lasy równikowe.
  3. Środowisko przyrodnicze Ameryki.
  4. Fale migracyjne w Ameryce.
  5. Gęstość zaludnienia.
  6. Kanada (opady, rolnictwo).
  7. Surowce mineralne (Stany Zjednoczone, Kanada).
  8. Flora i fauna wilgotnych lasów równikowych.
  9. Turystyka w Ameryce.