Temat: Lekcja powtórzeniowa.

 

Temat 1 – Przez lądy i oceany str. 86

Temat 2 – Pierwsze podróże geograficzne str. 91

Dział IV

Temat 1 – Pogoda, a klimat str. 102

Temat 2 – Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe str. 108

 

Są to tematy do powtórzenia na cały tydzień, obowiązujące na sprawdzian, który odbędzie się 27.04.2020 r. o godzinie 10.00.

Po napisaniu proszę o odesłanie do godziny 12.00

Pozostałe tematy z działu IV będą obowiązywały na następnym sprawdzianie.

Zagadnienia na sprawdzian:

  1. Ważne punkty oraz elementy siatki geograficznej.
  2. Południki i równoleżniki – własności.
  3. Znajomość rozmieszczenia kontynentów na mapie.
  4. Znajomość rozmieszczenia oceanów na mapie.
  5. Na których półkulach leżą poszczególne kontynenty i oceany.
  6. Obiekty geograficzne, wyprawy geograficzne i odkrywcy.
  7. Składniki pogody.
  8. Na podstawie klimatogramu będzie trzeba odczytać w jakim miesiącu, jaka była temperatura i opady.
  9. Klimaty.
  10. Na podstawie fotografii i mapy będzie trzeba rozpoznać strefę krajobrazową.