Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

 

Cele lekcji:

 • dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat strefy wilgotnych lasów równikowych,
 • poznasz przykłady występujących tam roślin i zwierząt,
 • dowiesz się, jak żyją mieszkańcy lasów równikowych,
 • przypomnisz sobie, jakie warstwy wyróżnia się w lasach strefy umiarkowanej oraz jakie występują w nich rośliny i zwierzęta.

 

Obejrzyj film „Wilgotny las równikowy z lotu ptaka” – kod dostępu docwiczenia.pl N58D24

Przeczytaj w podręczniku opis lasu równikowego i lasów liściastych i mieszanych, a następnie:

 1. Na podstawie map z podręcznika (str. 110 i 113) napisz, gdzie na Ziemi występują wilgotne lasy równikowe.
 2. Opisz krótko wygląd wilgotnych lasów równikowych na podstawie zdjęć oraz rysunku warstw lasu.
 3. Na podstawie map z podręcznika (str. 110 i 117) napisz, gdzie występują lasy liściaste i mieszane na Ziemi.
 4. Opisz krótko wygląd lasów liściastych i mieszanych na podstawie zdjęć oraz rysunku warstw lasu.
 5. Przerysuj do zeszytu tabelkę ze strony 119. „Porównanie wilgotnych lasów równikowych z lasami liściastymi i mieszanymi”.
 6. Wykonaj kartę pracy.
 7. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 68-71.
 8. Dla chętnych na dodatkową ocenę:

Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat Pigmejów i Papuasów. Przygotuj na ten temat krótką notatkę w zeszycie.