Możesz ją wydrukować lub przykłady przepisać do zeszytu i zrobić w zeszycie. Zdjęcia przesyłamy do godz.11.00 na e-mail: emackowiak1@wp.pl
kartkówka – twierdzenie Pitagorasa