Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej.

 

Cele lekcji:

  • dowiesz  się, jakie są cechy klimatu pustyń gorących i pustyń lodowych,
  • nauczysz się rozpoznawać zwierzęta charakterystyczne dla tych stref,
  • poznasz położenie Arktyki i Antarktyki,
  • dowiesz się, gdzie występują lądolody.

Pustynie to obszary, na których – ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne roślinność jest bardzo uboga lub w ogóle nie występuje.

Wyróżniamy:

1. Pustynie gorące – charakteryzują się bardzo niskimi opadami przez cały rok, wysoką średnią temperaturą powietrza w każdym miesiącu, a także dużą różnicą temperatury powietrza między dniem a nocą.

a) Świat roślin – rozwój ich ograniczony jest niskimi opadami, np. tamaryszek, kaktusy.

b) Świat zwierząt – przystosowane do suszy, np. wielbłąd jednogarbny, fenek, skoczek pustynny.

c) Rodzaje pustyń – piaszczyste, żwirowe, kamieniste.

d) Ludność – głównie zajmuje się uprawą ziemi w oazach lub pasterstwem.

 

2. Pustynie lodowe – charakteryzują się występowaniem ujemnej temperatury powietrza przez prawie cały rok oraz niskimi opadami.

a) Świat roślin – bardzo skąpa; większość terenu pozbawiona szaty roślinnej.

b) Świat zwierząt – maskonur, mors, niedźwiedź polarny (Arktyka); petrel antarktyczny, pingwin, kotik (Antarktyka).

c) Ludność – na obszarach trwale pokrytych lodem ludzie nie osiedlają się na stałe.

 

Wykonaj polecenia:

  1. Obejrzyj film „Turyści na wydmie” docwiczenia.pl kod: N5URUD
  2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 76-79.
  3. Wykonaj kartę pracy.