Na czas nieobecności nauczyciela języka angielskiego Pani Ireny.G , zastępować ją będzie i naukę poprowadzi Pani Ewelina F.