W ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy pod hasłem:  „Nie lękajcie się” uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin. W tym roku sześciu wolontariuszy zbierało pieniądze tylko na terenie naszej szkoły. Zbiórka  trwała od 15 do 29 października i zebrano 300  zł.

Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wsparli akcję swoją hojnością.