4 listopada klasy trzecie i czwarta z wychowawczyniami: B. Weleszczuk, D. Szuflita – Szenknecht, R. Kokorniak oraz z panem dyrektorem D. Miką udały się do kopalni miedzi i soli Polkowice- Sieroszowice wchodzącej w skład KGHM Polska Miedź S.A. Po terenie kopalni wycieczkę oprowadził pan Radosław Roboski – kierownik powierzchni.

Idąc codzienną drogą do pracy każdego górnika kolejno poznawaliśmy wszystkie pomieszczenia znajdujące się na powierzchni kopalni: biuro przepustek, szatnię hakową, łaźnię, lampownię, cechownię, windę, nadszybie- załadunek rudy. Obejrzeliśmy aparaty ucieczkowe- urządzenia do wytwarzania tlenu. Zostaliśmy oprowadzeni po placu i magazynie kopalni oraz magazynie soli. Poznaliśmy też sprzęt i pracę ratowników na stacji ratownictwa górniczego. Widzieliśmy wystawę obrazującą tradycje górnicze i historię Polskiej Miedzi.

W restauracji Oberża czekała na nas słodka niespodzianka. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał mały albumik ze zdjęciami. Był też upominek dla szkoły- duże bryły soli.
Była to bardzo ciekawa forma poznania z bliska wyjątkowo trudnej i niebezpiecznej pracy górnika.
Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi Raczyckiemu za pomoc w organizacji wycieczki.