1. Wyszukaj 3-4 ciekawostki olimpijskie. Opisz je krótko w założonym zeszycie.

2. Przeprowadż test Zuchory na szybkość, skoczność i gibkość. Zanotuj wyniki.

 

Pamiętamy ,,decha”  U mnie 3.04.   1.35 s      20.04.     1.55 s