Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 140 – 143), źródeł internetowych i prezentacji proszę
o wykonanie poniższych ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl