Wiedza o społeczeństwie – VIII a i VIII b

 

Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 158 – 161) i źródeł internetowych proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl

Media i opinia publiczne.

 

 1. Dokończ zdanie.
  Głośno wyrażone poglądy społeczeństwa na dane zagadnienia życia nazywamy opinią publiczną. Mogą być one zaprezentowane przez mass media, czyli środki masowego przekazu. Należą do nich:
  A. ……………………………………………………. ,
  B. ……………………………………………………. ,
  C. ……………………………………………………. ,
  D. ……………………………………………………. .
 2. Uzupełnij tabelę odpowiednimi nazwami funkcji mediów.
Przekazywanie informacji o najważniejszych i najnowszych wydarzeniach z kraju i ze świata.
Kształtowanie postaw społeczeństwa oraz jego poglądów na różne tematy.
Zapewnienie kontaktu z dziedzictwem kulturowym.
Dostarczanie rozrywki.
Analizowanie działań organów władzy i osób publicznych,
a także informowanie obywateli o odkrytych nieprawidłowościach.

 

 1. Podaj nazwy trzech swoich ulubionych stron internetowych. Wyjaśnij, jakie funkcje mediów realizuje każda z nich.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.
  A. W państwach demokratycznych odpowiednie akty prawne gwarantują zachowanie (cenzury /
  wolności słowa).
  B. Ograniczenie przez państwo prawa do wyrażania własnych poglądów uznaje się za (łamanie
  swobód obywatelskich / dopuszczalne działanie).
  C. Zasady etyki dziennikarskiej nakazują (przekazywanie sprawdzonych informacji / dbanie
  o pozytywny wizerunek rządu).
  D. Materiały dziennikarskie nie powinny zawierać (opinii odmiennych od poglądów prezentowanych
  w większości mediów / treści obrażających inne osoby).

 

 1. Wstaw literę „F” w kratkę obok informacji będących faktami, a literę „O” – przy zdaniach, które są opiniami.
[… ] Liczba urodzeń w Polsce maleje od 21 lat. [ … ] W ciągu czterech ostatnich lat ludność Polski zmniejszyła się o 80 tys. osób, czyli o tyle, ile mieszka w Nowym Sączu. [… ] Nie wystarczy jednorazowy zasiłek w wysokości tysiąca złotych zwany becikowym, by przekonać Polki do wcześniejszego rodzenia dzieci. [ … ] Wychowanie dziecka do pełnoletniości kosztuje ok. 450 tys. złotych. [ … ] We Francji przed 30. laty zamiast zasiłku wprowadzono ulgi podatkowe, pracę matek na pół etatu, bezpłatne przedszkola i przepis, że to państwo, a nie pracodawca, opłaca zwolnienia
z powodu choroby dziecka. [ … ] Stany Zjednoczone mają największy potencjał rozwojowy, m.in. dlatego, że mimo wzrostu liczby bezdzietnych kobiet populacja tam rośnie, a rodzina z czwórką czy piątką dzieci jest standardem, szczególnie wśród klasy średniej.

Fragment: I. Konarska, Epidemia bezdzietności, „Wprost” 2005, nr 1199.

 

 1. Opisz reklamę, która zwróciła ostatnio Twoją uwagę. Wymień elementy, które utkwiły Ci
  w pamięci (np. konkretne hasła, obrazy, sceny). Wyjaśnij , dlaczego akurat ta reklama wywarła na Tobie pozytywne lub negatywne wrażenie.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękuję 🙂