Wiedza o społeczeństwie – VIII a i VIII b

 

Podsumowanie działu V – Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie zdobytej wiedzy i wiadomości z podręcznika proszę o wykonanie siedmiu zadań
z testu podsumowującego dział V “Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej” – podręcznik str. 165.

Dla uczniów chętnych proponuję wykonanie pracy dodatkowej w dowolnej formie: prezentacja, plakat, lapbook, album, referat.
Temat pracy – DEMOKRACJA DAWNIEJ I DZIŚ.

Wykonaną pracę proszę o odesłanie na maila wos24@o2.pl

Dziękuję 🙂