Wiedza o społeczeństwie – VIII a i VIII b

Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 152 – 155) i źródeł internetowych proszę
o wykonanie poniższych ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl

Organizacje obywatelskie

 1. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 156 z podręcznika.
  Ćwiczenie 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Ćwiczenie 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Nadzór nad organizacjami pozarządowymi w rejonie sprawują władze powiatu. Dowiedz się,
  ze strony internetowej starostwa wschowskiego, jakie organizacje obywatelskie (pozarządowe) działają na terenie naszej gminy, czym się zajmują i czy mają status organizacji pożytku publicznego. Opisz dwie organizacje.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. A. Napisz, kto to jest wolontariusz i jakimi cechami powinna się charakteryzować ta osoba.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. .B. W jakich akcjach jako wolontariusz brałeś/aś udział w tym roku szkolnym?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Korzyści wynikające z przynależności do organizacji:
• Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
• Większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki.
• Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
• Możliwość pomocy innym pracownikom.
• Możliwość skorzystania z porad ekspertów […], a także prawników.

W tekście wymieniono korzyści wynikające z przynależności do
A. fundacji.
B. stowarzyszenia.
C. partii politycznej.
D. związku zawodowego.