18 czerwca odbyły się warsztaty z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W pokazie wzięły udział klasy I-VIII, z podziałem na mniejsze grupy. Celem warsztatów było, zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzieci zapoznały się z zasadami podczas kontaktu telefonicznego z  ratownikiem medycznym, poznały również pozycję bezpieczną dla poszkodowanego, zasady udzielania pomocy przy zadławieniu, jak i instruktaż resuscytacji. Zaangażowanie uczniów było bardzo duże, co nas ogromnie cieszy. Dziękujemy p. Radosławowi Wasielewskiemu  za przeprowadzenie warsztatów z PPP.