W dniach 13, 14, 15 grudnia w Naszej szkole, odbyły się zajęcia profilaktyczne przeznaczone dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajęcia ta były przeprowadzone przez specjalistów z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa, a zasponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Zajęcia dla uczniów były podzielone na trzy bloki tematyczne: klasy I-III „Agresja i przemoc rówieśnicza”, klasy IV-VI „Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć” oraz klasy VII-VIII temat warsztatów „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy e-papierosy, dopalacze, narkotyki”.

Warsztaty dla Rodziców poruszały temat „Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwrócić uwagę?”, natomiast warsztaty online dla nauczycieli poruszały temat „Jak motywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?”.

Warsztaty te, zostały bardzo pozytywnie odebrane przede wszystkim przez uczniów, którzy chętnie i czynnie wzięli w nich udział.