DROGI UCZNIU!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,  który przypada 2 kwietnia, nasza biblioteka szkolna wraz z Biblioteką Publiczną   w Szlichtyngowej ogłasza akcję:

„W domu czytamy, wirusowi się nie damy!”.

Polega ona na nagraniu filmiku (np. telefonem), na którym będzie widać, jak czytasz wskazany przez organizatorów fragment tekstu.  Filmik ten należy przesłać do p. Anny Neć, dyrektora biblioteki miejskiej. Wszystkie fragmenty zostaną połączone w całość.

Każdy, kto chciałby wziąć w nagraniu, niech zgłosi swoją kandydaturę do najbliższej niedzieli (29 marca) na adres mailowy: biblioteka@szlichtyngowa.pl

Przesłanie zgłoszenia na udział w akcji na adres e-mailowy organizatora  oznacza akceptację wszystkich zapisów zwartych w ogłoszeniu.

Nagranie filmiku i odesłanie do organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie Twojego wizerunku na stronach internetowych i/lub w mediach społecznościowych  naszej szkoły,  Biblioteki Publicznej, Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz lokalnych mediów.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel. (65) 549 23 70, e-mail: biblioteka@szlichtyngowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w akcji „W domu czytamy, wirusowi się nie damy.”
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych swojego podopiecznego w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadają Państw prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Posiadają Państw prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 • Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału dziecka w akcji „W domu czytamy, wirusowi się nie damy.”