W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim togo dnia w bieżącym roku szkolnym jast „Planeta vs. plastik”. Zwraca ono uwagę na konieczność ograniczenia produkcji w trosce o zdrowie ludzi i planety. Hasło koncentruje się przede wszystkim na szkodliwości tworzyw sztucznych.

          W 22 kwietnia na 4 godzinie lekcyjnej posadzimy 5 drzewek. Każda klasa typuje przedstawicieli do posadzenia drzewka.

          Ponadto do dnia 26 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi każda klasa wykona z plastiku jeden przedmiot użytkowy na konkurs pt. „Jak można wykorzystać tworzywa sztuczne?”. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach 1-3 i 4-8

Wyniki