Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Tydzień Uczniowskiej SuperMocy. Razem z Facetka od Polaka Katarzyna Włodkowska oraz innymi szkołami dolecieliśmy aż do gwiazd. A pomogła w tym, nasza SuperRakieta, którą pieczołowicie przygotowywaliśmy na zajęciach plastycznych w zespołach klasowych. Wykazaliśmy się ogromną kreatywnością, aby stworzyć cos z niczego. Naszym zadaniem było budowanie rakiety, która pozwoliła nam polecieć do gwiazd. Powstała ona z kolorowych pudełek, które własnoręcznie ozdobiliśmy.

W ramach projektu wykonaliśmy także gwiazdy, które każdego dnia przypominają nam o spełnianiu marzeń dzięki wierze we własne możliwości. Uczniowie, dla których zabrakło miejsca w rakiecie zbudowali skrzydła i polecieli razem z nami.

Na lekcjach wychowawczych rozmawialiśmy o naszych SuperMocach, wspieraliśmy talenty i mocne strony, budowaliśmy poczucie własnej wartości. Atmosfera na zajęciach sprzyjała wzrostowi endorfiny oraz zacieśniała więzy między uczniami.

Nasze prace możecie podziwiać na korytarzu w budynku – B.

Dziękujemy wszystkim klasom, które włączyły się w akcję.

P.S. I nie zapominajcie, że:

„Kluczem do sukcesu i szczęścia jest wykorzystanie własnych silnych stron, a nie korygowanie wad.”

Koordynatorki akcji w naszej szkole

Milena Raczycka, Jadwiga Florczyk