Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach kolarskich odbywających się dwa razy w tygodniu. Treningi prowadzone są we wtorki i piątki, po półtorej godziny na jednostkę treningową. Celem głównym zajęć jest zainteresowanie dzieci kolarstwem, zaszczepienie w nich nawyku do spędzania czasu aktywnie, na świeżym powietrzu.  Wspólne wyjazdy w teren podczas jednostek treningowych, gry i zabawy terenowe, pierwszy udział w zawodach kolarskich, na pewno integrują młodzieży i wpływają pozytywnie na rozwój młodego organizmu.