Środa, 10 listopada, była dniem szczególnym w naszej szkole, obchodziliśmy bowiem Święto Niepodległości. W tym roku obchody przybrały jednak nieco inny charakter niż zwykle. Tym razem nie odbyła się tradycyjna akademia. Było to spowodowane głównie troską o zdrowie uczniów, aby nie gromadzić wszystkich w zamkniętym pomieszczeniu.

Organizatorzy: p. Justyna Jasik, p. Dajana Lewandowska, p. Witold Jasik oraz p. Radosław Wasielewski przygotowali więc szereg działań, aby zaangażować uczniów i uczcić to ważne święto narodowe.

Na korytarzach w obu budynkach pojawiły się piękne dekoracje i gazetki. Przez cały dzień, w wybranych miejscach obu szkolnych budynków, wyświetlany był film, przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Tłem do ruchomych obrazów, związanych z ludźmi i wydarzeniami 1918 roku, były znane pieśni patriotyczne.

W holu miała miejsce sesja zdjęciowa, do której pozowali ubrani na galowo uczniowie, a przypięte do piersi rozety oraz trzymane w dłoniach chorągiewki w barwach narodowych, podkreślały uroczysty charakter.

Kulminacyjnym momentem szkolnych obchodów Święta Niepodległości było odśpiewanie na szlichtyngowskim rynku 4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób nasi uczniowie dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”, za co podziękowała obecna pod obeliskiem p. Burmistrz, Jolanta Wielgus.

Każda klasa brała udział w kilku konkursach. Jednym z nich było przygotowanie klasowej gazetki na temat Dnia Niepodległości. Jury oceniało gazetki według podanych wcześniej kryteriów, a zadanie miało naprawdę trudne, ponieważ wszystkie gazetki były piękne.

W tym konkursie zwyciężyła klasa VII B, II miejsce zajęła klasa IV, a miejsce III – klasa I B.

Wszyscy uczniowie klas IV – VII mieli też okazję przybliżyć sobie fakty dotyczące historii utraty i drogi do odzyskania Niepodległości. Każda klasa otrzymała materiały, dzięki którym można było przygotować się do konkursu wiedzy historycznej. Trzyosobowe zespoły reprezentowały poszczególne klasy w dwóch kategoriach wiekowych.

Najwięcej punktów w kategorii klas IV – V zdobyła klasa V B, zajmując tym samym I miejsce, II miejsce wywalczyła klasa IV, zaś miejsce III zajęła klasa V A.

W kategorii klas starszych I miejsce wywalczyli uczniowie klasy VII b, II miejsce – klasa VI, natomiast miejsce III – klasa VII A.

Ostatni konkurs dotyczył postaci historycznych. Każda klasa miała wytypować jedną osobę, która zaprezentowałaby jedną ze wskazanych w regulaminie postać, ważną dla walki o odzyskanie przez Polskę niepodległość. Wszyscy reprezentanci sprostali wyzwaniu śpiewająco i zadbali o przybliżenie wiadomości przedstawianych osób oraz jak najwierniejsze odwzorowanie wyglądu J. Piłsudskiego, J. Hallera, I. J. Paderewskiego, E. Plater czy M. Konopnickiej („walczącej słowem”).

Bezstronne jury miało niezwykle trudne zadanie, aby wskazać tylko troje uczniów, ponieważ właściwie wszyscy spełnili kryteria konkursowe. Różnice punktowe były bardzo niewielkie. Dlatego też doceniono wszystkich uczestników konkursu i każdy otrzymał drobny upominek.

Największe wrażenie zrobili jednak: W. Abucka z klasy V A (I miejsce), J. Neć z klasy VII B (II miejsce) oraz I. Katyński z klasy VII A (III miejsce).

W związku z tym, że wszystkie klasy bardzo aktywnie zaangażowały się w obchody Dnia Niepodległości, zostały obdarowane „Certyfikatami Młodego Patrioty” oraz słodyczami.

Nagrody we wszystkich konkursach zostały ufundowane ze środków przyznanych na organizację przedsięwzięcia przez p. Dyrektora, D Mikę.

Organizatorzy podziękowali uczniom za ogromne zaangażowanie, a nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom obsługi szkoły za pomoc w organizacji projektu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.