Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Dnia 5 kwietnia uczniowie klasy IIb przystąpili
do testu na temat zdrowego odżywiania i kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Najlepszą wiedzą wykazali się uczniowie: Hanna Bartkowiak, Maciej Borowski, Ksawery Dobek, Adrian Pawlak, Mikołaj Wrąbel, Małgorzata Neć i Igor Janik. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.