Nasza szkoła włączyła się do udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski“, która odbyła się 22 kwietnia na terenie całej Polski.
Celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Uczniowie klas I-III oraz VII-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki posprzątali przydzielone tereny. Sprzątały teren szkoły, Park Górczyński oraz Park Kościuszki.
Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, ze należy dbać i swoje środowisko oraz czystości otoczenia.
Opiekunowie akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim za zaangażowanie.