W połowie maja w szkole odbywała się gra terenowa na wzór popularnego na
całym świecie GEOCACHING. Celem było przygotowanie pudełka z zadaniami z języka angielskiego, które należało ukryć na terenie szkolnego boiska. Następnie odszukać jak najwięcej pudełek i rozwiązać ukryte w nich zadania. W grze uczestniczyli uczniowie z klas 4-8.