Drodzy Uczniowie!

Podaję Wam temat na ten tydzień. Jest to katecheza dodatkowa związana z przeżywanym okresem liturgicznym (nie ma jej w podręczniku). Proszę w zeszycie wpisać temat i przepisać podaną poniżej notatkę oraz wykonać zadanie domowe:

Temat: Wielki Tydzień. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

  1. Niedziela Palmowa – triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, zapowiedź Męki i Śmierci Pana Jezusa.
  2. Triduum Paschalne:

– Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

– Wielki Piątek – pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa, adoracja Krzyża

– Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

  1. Niedziela, poranek – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Zadanie domowe: ułóż i zapisz w zeszycie modlitwę za kapłanów, a dla chętnych: narysuj w zeszycie kartkę wielkanocnąJ

Ważne: Pamiętajcie o modlitwie, udziale we Mszy Św. (poprzez media), domowej adoracji Krzyża poprzez przeczytanie i rozważanie stacji Drogi Krzyżowej (np. z książeczki, z internetu)!

Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom życzę zdrowia, radości i pokoju oraz wielu łask Bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa – Wesołego Alleluja!

Katechetka E. Moskalewicz