Drodzy Uczniowie!

Podaję wam kolejne tematy do samodzielnego opracowania na ten tydzień.

  1. Temat nr 49 „Zatrzymaj się na chwilę”
  2. Temat nr 50 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
  3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika.
  4. W zeszycie wpisz temat. Do tematu nr 49 w zeszycie w oparciu o teksty biblijne zawarte w podręczniku, napisz w jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka. Do tematu nr 50 wypisz w zeszycie 5 warunków dobrej spowiedzi i jeden wybrany cytat z fragmentów Pisma Św. w podręczniku, zawartych w tym temacie.
  5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl