Drodzy Uczniowie!

Podaję wam kolejne tematy do samodzielnego opracowania na ten tydzień.

  1. Temat nr 38 „Wędrujemy przez życie”
  2. Temat nr 39 „Boża Opatrzność czuwa nad nami”
  3. Pamiętaj: najpierw uważnie przeczytaj całą treść tematu z podręcznika. Następnie, na podstawie przeczytanych wiadomości uzupełnij ćwiczenia do lekcji zawarte w kartach pracy pod tym samym numerem.
  4. W zeszycie wpisz temat i przepisz jedno wybrane i uzupełnione ćwiczenie z kart pracy. Pamiętaj, aby przepisywać całe zdania.
  5. W razie pytań napisz na email: mosel05@interia.pl