Temat: Obszary  i obiekty chronione.

 

Na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych zakłada się:

  1. Parki narodowe (tworzy się na obszarach liczących co najmniej 1000 hektarów).

W Polsce obecnie są 23 parki narodowe.

  1. Rezerwaty przyrody (obejmują znacznie mniejsze obszary niż parki narodowe).
  2. Parki krajobrazowe (obszary chronione o znacznej powierzchni). W obrębie parku krajobrazowego można prowadzić działalność gospodarczą.

Chronione są również pojedyncze obiekty przyrody, są to pomniki przyrody.

Dzielimy je na dwie grupy:

  1. Pomniki przyrody ożywionej np. zabytkowe aleje drzew, rzadkie krzewy lub drzewa.
  2. Pomniki przyrody nieożywionej np. wielkie głazy, pojedyncze skałki, jaskinie, źródła, wodospady.

Polecenia do wykonania:

  1. Wymień wszystkie Parki Narodowe i opisz jeden z nich.
  2. Podaj przykłady pomników przyrody oraz obszarów chronionych, które znajdują się w twojej okolicy.
  3. Napisz kilka zasad, których powinien przestrzegać turysta przebywający na obszarach chronionych.
  4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 96-97.

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 6.

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź się” ze strony 98-100.

Ważne

Drodzy uczniowie,

04.05.2020 r. odbędzie się sprawdzian z działu 6. O godzinie 10.00 będzie umieszczony na stronie naszej szkoły. Musisz go napisać i odesłać do mnie do godziny 12.00. Życzę owocnej nauki.