Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.

 

Przepisz notatkę do zeszytu

Człowiek od wieków przekształca krajobraz:

  1. Kilkanaście lat temu ludzie utrzymywali się z polowań na dzikie zwierzęta oraz zbierania runa leśnego (wpływ człowieka na krajobraz niewielki).
  2. Kilka tysięcy lat temu ludzie zaczęli uprawiać ziemię i budować osady (coraz więcej pojawiło się wytworów działalności człowieka).
  3. Pod koniec XVIII w. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu, zwłaszcza tam, gdzie wydobywano węgiel (wycinano lasy, budowano kopalnie i fabryki oraz duże miasta).

Zmiany w krajobrazie kulturowym:

  1. Stare budynki wyburzane, a powstają nowe.
  2. Na obrzeżach miast, gdzie dotychczas były osady i pola powstawały budynki mieszkalne, nowe ulice, zakłady usługowe.
  3. We wsiach budowane są nowe drogi, budynki.

Polecenia:

Przeczytaj w podręczniku skąd się wzięły nazwy miejscowości i na podstawie dostępnych źródeł:

  1. Opisz zmiany, które zaszły w krajobrazie twojej okolicy w ciągu ostatnich lat.
  2. Dowiedz się, skąd pochodzi nazwa twojej miejscowości.
  3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 94-95.