Temat: Czy wszystkie skały są twarde?

Zewnętrzna warstwa Ziemi zbudowana jest ze skał. Wszystkie skały zbudowane są z minerałów, które mogą do siebie przylegać mniej lub bardziej.

Na tej podstawie skały podzielono na:

  1. Skały lite,
  2. Skały zwięzłe,
  3. Skały luźne.

Polecenia:

  1. Scharakteryzuj krótko skały i podaj ich przykłady.
  2. Wymień najważniejsze składniki gleby. Który z nich decyduje o dobrej jakości gleby?
  3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 90-91