Temat: Różne rodzaje lasów.

 

Lasy zajmują około 1/3 powierzchni Polski.

Wyróżniamy:

  1. Lasy iglaste – drzewa iglaste mają liście (igły), sztywne, długie, wąskie i ostro zakończone, wyglądające tak samo przez cały rok. Są intensywnie zielone i pozostają na gałęziach również zimą.

Przykłady drzew iglastych występujących w Polsce: sosna zwyczajna, sosna limba, jodła pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, cis pospolity.

  1. Lasy liściaste – mają miękkie, płaskie i szerokie liście. Jesienią ich liście zmieniają barwę i opadają.

Przykłady drzew liściastych występujących w Polsce: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, klon zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata.

3. Lasy mieszane – tworzą oba rodzaje drzew w podobnych ilościach.

 

Polecenia:

  1. Wykonaj ćwiczenia ze str. 113-115.
  2. Dowiedz się, jakie rodzaje lasów występują w pobliżu twojej miejscowości. Określ, po czym można je rozpoznać.