Temat: Las ma budowę warstwową.

 

Zobacz zdjęcia docwiczenia.pl kod: 749U3Y.

W lesie wyróżniamy cztery warstwy.

 1. Korony drzew:
 • dużo światła,
 • silny wiatr,
 • niewielka wilgotność,
 • flora, np. sosny, świerki, dęby,
 • fauna, np. zięba, dzięcioł, kuna, owady, wiewiórki.
 1. Podszyt:
 • mniej światła niż w koronach drzew,
 • niższa temperatura,
 • większa wilgotność,
 • mniejsze porywy wiatru,
 • flora, np. kalina, bez czarny, jałowiec,
 • fauna, np. owady, pająki, ptaki, jelenie, sarny, dziki, wilki.
 1. Runo leśne:
 • niskie rośliny zielne (mchy, paprocie),
 • duża wilgotność,
 • chłodniej niż w wyższych warstwach,
 • prawie nie odczuwa się podmuchów wiatru,
 • mało światła,
 • flora, np. owady, ślimaki, żaby, jaszczurki, węże, myszy.
 1. Ściółka:
 • szczątki roślin, głównie opadłe liście drzew i krzewów oraz szczątki zwierząt,
 • flora, np. dżdżownice, mrówki,
 • bakterie,
 • grzyby.

Zadanie domowe:

 1. Wykonaj ćwiczenia str. 110-122.
 2. Udziel koledze wskazówek, jak powinien się zachowywać w lesie.