Temat:  Warunki życia w wodzie.

 

 1. Środowisko wodne charakteryzuje się:
 • woda stawia większy opór niż powietrze,
 • mniejsza ilość tlenu,
 • ograniczona ilość światła,
 • niewielkie wahania temperatury.
 1. Zwierzęta pokonują opór wody dzięki:
 • opływowemu kształtowi ciała,
 • pokryciu ciała śluzem.

U większości zwierząt wodnych oddychanie odbywa się całą powierzchnią ciała lub za pomocą skrzeli.

Sprawne poruszanie umożliwiają płetwy.

 1. Rośliny zanurzone w wodzie łatwo poddają się jej ruchom, ponieważ mają cienkie i elastyczne łodygi oraz taśmowate lub postrzępione liście.

Głębokość wody, do jakiej dociera światło stanowi granicę występowania roślin.

Polecenia:

 1. Wymień 10 organizmów wodnych (rośliny i zwierzęta).
 2. Wyjaśnij pojęcie: plankton, linia naboczna.
 3. Wyjaśnij, dzięki czemu zwierzęta wodne mogą przetrwać zimę.
 4. Wykonaj ćwiczenia ze strony 101-102.