Na prośbę rodziców mogę dłużej poczekać na prace uczniów, ale umawiamy się, że nie przekraczamy terminu dwutygodniowego. Pozdrawiam.