Na zaproszenie organizatora: Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jerzmanowej nasza szkoła włączyła się do projektu edukacyjnego:
Zjednoczeni w czterdziestą trzecią rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża”.

Głównym celem projektu było upamiętnienie czterdziestej trzeciej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz upowszechnienie twórczości Jana Pawła II.
Cele edukacyjne projektu to:
– upowszechnienie wiedzy związanej z Janem Pawłem II (życie, twórczość),
– upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,
– podtrzymywanie tradycji wysyłania kartek pocztowych,
– utrwalenie zasad pisania kartek pocztowych,
– wzbudzenie poczucia wspólnoty i przynależności do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
– utrwalenie daty 16 października 1978r jako daty wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Zadanie  projektowe polegało na napisaniu kartki okolicznościowej – treść kartki miała zawierać wybrany cytat z dzieł Jana Pawła II, a następnie wysłaniu po jednej kartce do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. W ten sposób powstał kolaż pokazujący
szkoły z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kartki okolicznościowe w naszej szkole wykonali uczniowie klasy VIIIa, którym serdecznie dziękujemy.