W dniach 15-13 marca 2021 roku w Naszej szkole został zrealizowany program profilaktyczny „Cukierki” skierowany dla klas I-III. Program był oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”.

Celem programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających (cukier) i zagrożeń z nimi związanych, umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijania samodzielnego i twórczego myślenia oraz nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Uczniowie bardzo chętnie i przede wszystkim czynnie uczestniczyli w zajęciach.