W dniach 16-17 czerwca 2021 roku w Naszej szkole został zrealizowany Program Profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, który był skierowany do uczniów klas VII-VIII, rodziców oraz wszystkich nauczycieli.
Program składał się z dwóch bloków czterogodzinnych warsztatów. Program miał celu zwrócić uwagę na zdrowy i mądry styl życia, łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
Program poruszał tematy alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazywał znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Poruszał także kwestie radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Głównymi założeniami programu było:
– profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych,
– wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i odpowiedzialności za swoją seksualność,
– profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS,
– profilaktyka przemocy oraz cele ogólnoprofilaktyczne (więzi z rodzicami, nauczycielami).
Uczniowie bardzo chętnie i czynnie brali udział w warsztatach, co widać za załączonych zdjęciach:-)