Oferujemy pomoc psychologiczną w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla takich dzieci wobec których wszczęte zostały procedury prawne czy tych, które są uzależnionych od internetu.

Dla kogo:

  • dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony

Formy pomocy:

  • konsultacje telefoniczne i wiadomości online

Jak się zgłosić:

  • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111
  • telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-2.00
    więcej informacji i kontakt online przez stronę 116111.pl