W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz Uczniów Szkoły Podstawowej w Albingowej składam serdeczne podziękowanie za pomoc finansowa na naprawę szkód wyrządzonych naszej placówce przez powodzi

Wsparcie z Państwa strony jest dla nas nieocenionym gestem dobrej woli i zasługuje na prawdziwe uznanie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Albingowej