Wydawnictwo Świętego Wojciecha Poznań

Klasa I – „Pan Bóg jest naszym Ojcem”. (dwie części)

Klasa II – „Chcemy poznać Pana Jezusa”. (dwie części)

Klasa III – „Pan Jezus nas karmi”. (dwie części)

Klasa IV – „Pan Jezus jest naszym życiem”. (dwie części)

Klasa V – „Bóg szuka człowieka”. (dwie części)

Klasa VI – „Jezus nas zbawia”. (dwie części)

Klasa VII – „Bóg wskazuje nam drogę”. (dwie części)

Klasa VIII – „Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat”. (dwie części)